Tập trung phát triển mở rộng thị trường bao bì cao cấp, đa dạng hóa các chủng loại sản phẩm để đáp ứng cho các đối tượng khách hàng chính : Ngành thực phẩm; Dược phẩm; Điện tử và gia dụng cho thị trường trong nước và xuất khẩu…
Lấy khách hàng làm trọng tâm cho mọi nỗ lực và phân bổ các nguồn lực của doanh nghiệp một cách hợp lý, khoa học nhằm đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

   Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015 vào sản xuất để không ngừng củng cố, tăng cường chất lượng sản phẩm nhằm tạo ra các chuỗi giá trị đáp ứng nhu cầu cao nhất của khách hàng.

   Tối đa hóa nguồn nhân lực sẵn có bằng cách tăng cường và duy trì thường xuyên công tác đào tạo theo các chuyên đề phù hợp, đặc biệt là Cán bộ quản lý, Cán bộ kỹ thuật nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng, kiến thức công việc, làm chủ công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm.