Chúng tôi đã và đang cùng các nhà cung cấp có uy tín trong và ngoài nước để ổn định nguồn nguyệt liệu đầu vào cho tiêu chí chất lượng là tiên phong, là số một:

1 – Giấy Duplex nhập khẩu:

  • Công ty Giấy Hiang seng – Thái Lan.
  • Công ty Giấy Hansol – Korea.
  • Công ty Giấy Cửu Long – Trung Quốc.
  • Công ty Giấy Seha – Korea.

2 – Giấy Duplex trong nước:

  • Công ty Giấy Vinakraft – Bình Dương.
  • Công ty Giấy Lee & Man – Hậu Giang.
  • Công ty Giấy Việt Trì – Phú Thọ
  • Nhiều nhà cung cấp khác