Quảng Ninh thu phí xuất nhập cảnh bằng biên lai điện tử từ hôm nay

Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: TTXVN

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ ngày 1/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Ninh) thực hiện thu phí, lệ phí xuất nhập cảnh bằng biên lai điện tử tại bốn điểm tiếp công dân và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, gồm: trụ sở đơn vị, Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh (cùng ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (huyện Vân Đồn) và Trạm Xuất nhập cảnh Móng Cái (thành phố Móng Cái).

Đây là một trong những việc làm vụ thể nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học – công nghệ, góp phần thay đổi phương thức làm việc, tạo niềm tin, sự đồng thuận từ nhân dân trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Quảng Ninh.

Biên lai điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về cung ứng dịch vụ công của tổ chức thu phí, lệ phí, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương pháp điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; có giá trị về mặt pháp lý như hóa đơn giấy, đã được Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế chấp nhận, được quy định tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

Việc áp dụng biên lai điện tử thay thế biên lai giấy giúp giảm chi phí, tạo thuận lợi trong quản lý, thống kê, báo cáo, nâng cao hiệu suất công việc, phù hợp với xu hướng cải cách, phát triển theo chỉ đạo và quyết tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Việc làm này không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ, góp phần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tại địa phương.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Ninh) thực hiện thu phí, lệ phí gồm ba loại chính là lệ phí đối với hồ sơ công dân đề nghị cấp hộ chiếu, phí giải quyết thủ tục cư trú của người nước ngoài, lệ phí đối với hồ sơ công dân đề nghị cấp thông hành.

Trước đây, biên lai thu, nộp các khoản trên được in phôi giấy, mỗi năm trung bình sử dụng khoảng 50.000 biên lai giấy.

Do vậy, công tác thống kê, báo cáo, lưu trữ gặp nhiều khó khăn do số lượng biên lai lớn, phát sinh nhiều bất cập trong việc theo dõi, lưu trữ cũng như phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra tài chính./.

Nguồn:Bnews

69 thoughts on “Quảng Ninh thu phí xuất nhập cảnh bằng biên lai điện tử từ hôm nay

Comments are closed.

+84845308888